• Οκτώβριος

    11

    2019
  • 683
  • 0
Aντλίες θερμότητας

Aντλίες θερμότητας

Η φιλοσοφία της αντλίας θερμότητας υπάρχει από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Η αρχή λειτουργίας της βασίζεται στον ψυκτικό κύκλο εκτόνωσης και συμπίεσης ενός ρευστού (ψυκτικό υγρό) το οποίο αποβάλλει θερμότητα που απέδωσε ο συμπιεστής κατά τον κύκλο της συμπίεσης, προσλαμβάνοντας ενέργεια (από το περιβάλλον κατά τα ¾ και από το ηλεκτρικό ρεύμα κατά το ¼).

Στην ίδια αρχή στηρίζεται η λειτουργία του απλού κλιματιστικού, του ψυγείου, του ψυκτικού θαλάμου κ.λ.π. Από τη φυσική γνωρίζουμε ότι η ροή της θερμότητας έχει κατεύθυνση από το πιο θερμό στο πιο ψυχρό αντικείμενο. Η αντλία θερμότητας αναστρέφοντας τη φυσική ροή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αντλεί θερμότητα από το εσωτερικό της κατοικίας την οποία αποβάλει στο περιβάλλον, δημιουργώντας έτσι τις επιθυμητές συνθήκες στο χώρο μας.

Το χειμώνα, από την άλλη πλευρά αντλεί θερμότητα από το περιβάλλον και την παρέχει στο εσωτερικό της κατοικίας αυξάνοντας τη θερμοκρασία, ώστε να επιτευχθούν οι επιθυμητές συνθήκες στο χώρο μας. Η αντλία θερμότητας λοιπόν εκμεταλλεύεται τη θερμότητα που υπάρχει στο περιβάλλον για να θερμάνει ή να ψύξει τους χώρους μας. Η απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια για το στάδιο της άντλησης θερμότητας (λειτουργία συμπιεστή) είναι πολύ μικρή και ο χρήστης πληρώνει μόνο το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για την άντληση, σε σχέση με το αποτέλεσμα που λαμβάνει σε ψύξη ή θέρμανση. Έτσι κατά αναλογία αντλώντας 3kWh ενέργειας από το περιβάλλον και προσθέτοντας 1kWh ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία του συστήματος (συμπίεση), έχουμε συνολικά 4kWh ωφέλιμης θερμικής ενέργειας.

Οι αντλίες θερμότητας έχουν βαθμό απόδοσης πολλαπλάσιο της μονάδας διότι αντλούν την περισσότερη ενέργεια που απαιτούν, από το περιβάλλον. Στον αντίποδα όλα τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης με καύση ορυκτών καύσιμων, πετρελαίου ή φυσικού αερίου έχουν βαθμό απόδοσης που συνήθως δεν ξεπερνά την μονάδα (100%) ενώ προκαλούν σημαντική επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Οι αντλίες θερμότητας χωρίζονται ανάλογα με τον τρόπο άντλησης ενέργειας από το περιβάλλον και το μέσο που χρησιμοποιούν για τη μεταφορά της ψύξης ή της θέρμανσης.

Έχουν συμβατότητα  με το υπάρχον σύστημα θέρμανσης μιας κατοικίας. Στις υφιστάμενες κατοικίες, που διαθέτουν εγκατάσταση λέβητα αερίου ή πετρελαίου, οι αντλίες θερμότητας μπορούν να συνεργαστούν με το υπάρχον σύστημα θέρμανσης, προσφέροντας μεγάλη μείωση στο κόστος λειτουργίας, προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στην κατοικία. Οι αντλίες αντικαθιστούν πλήρως τον λέβητα πετρελαίου ή αερίου, χωρίς ιδιαίτερες παρεμβάσεις στις υποδομές.

Αποτελούν μια από τις εγκεκριμένες δαπάνες για το πρόγραμμα εξοικονομώ  ανάλογα με το ποσοστό που αντιστοιχεί σε κάθε αίτηση.

Επίσης  είναι ιδανικό να συνδυαστούν με εγκατάσταση φωτοβολταϊκών όπου έτσι δίνεται η δυνατότητα για ακόμη περισσότερη οικονομία και βοηθάει στο να εκμηδενιστεί το ενεργειακό αποτύπωμά μας στο περιβάλλον. Ειδικότερα αν κάποιος εφαρμόζει  Net Metering του δίνεται  η δυνατότητα να παράγει το ρεύμα που έχει ανάγκη η κατοικία του σε σημείο μηδενισμού του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξάρτητα από μελλοντικές αυξήσεις στα τιμολόγια του ρεύματος, γιατί ο συμψηφισμός είναι ενεργειακός και όχι λογιστικός.

© Copyright 2021 mastoremata4u