Ανακαίνιση Μπάνιου

 Η ανακαίνιση μπάνιου μπορεί να βελτιώσει τόσο την καθημερινότητά σας όσο και να αυξήσει την αξία του  ακινήτου σας.

Μία ανακαίνιση μπάνιου μπορεί να είναι είτε ολική είτε μερική. Αυτό είναι κάτι που θα το αποφασίσετε εσείς βασιζόμενοι στο διαθέσιμο ποσό που επιθυμείτε να δαπανήσετε.  Σε γενικές γραμμές όμως, οι εργασίες που μπορούν να συμπεριληφθούν σε μια ανακαίνιση μπάνιου είναι οι παρακάτω.

  • Αποξήλωση παλαιών επίπλων & ειδών υγιεινής
  • Αποξήλωση υδραυλικής εγκατάστασης
  • Απομάκρυνση μπαζών
  • Νέα υδραυλική εγκατάσταση
  • Τοποθέτηση πλακιδίων μπάνιου
  • Τοποθέτηση  νέων ειδών υγιεινής  
  • Τοποθέτηση νέων επίπλων και αξεσουάρ
© Copyright 2021 mastoremata4u