Διαρροές

Θα κάνουμε το συντομότερο μία αυτοψία, θα μπλοκάρουμε την διαρροή, θα εξετάσουμε την βλάβη της εγκατάστασή σας, θα εκτιμήσουμε  το κόστος, θα σας ενημερώσουμε και θα ορίσουμε το ραντεβού για την αποκατάσταση της βλάβης.

© Copyright 2021 mastoremata4u