Θέρμανση με αέριο

Με την εξάπλωση του φυσικού αερίου στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Ελλάδας,  συστήματα όπως οι επιτοίχιοι λέβητες αερίου γνωρίζουν μεγάλη αύξηση της αποδοχής τους από το ευρύ κοινό. Η αποδοχή αυτή είναι αποτέλεσμα των πλεονεκτημάτων των επιτοίχιων λεβήτων έναντι των κλασσικών λύσεων των επιδαπέδιων κεντρικών ή μη λεβήτων.

Μία τέτοια συσκευή συνδέεται είτε με μποτίλιες υγραερίου, είτε με δεξαμενή αερίου ( υπό προυποθέσεις ), είτε με το δίκτυο του αγωγού του φυσικού αερίου, το οποίο  θα ξεκινήσει  και στην Ξάνθη καθώς και στους υπόλοιπους νομούς της Θράκης, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη αλλά και στην Καβάλα, σύμφωνα με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα ενός συστήματος επιτοίχιου λέβητα είναι:

1) συμπαγής κατασκευή όπου συνήθως συμπεριλαμβάνονται και τμήματα του υδραυλικού συστήματος της θέρμανσης όπως ο κυκλοφορητής και το δοχείο διαστολής. Έτσι οι εργασίες εγκατάστασης του συστήματος θέρμανσης απλοποιούνται και κατά συνέπεια τα κόστη μειώνονται. Αντίστοιχα μειωμένες είναι και οι θερμικές απώλειες των σωληνώσεων αφού το μήκος τους είναι περιορισμένο και σχεδόν εξολοκλήρου μέσα στο θερμαινόμενο χώρο. Για τη λειτουργία του υδραυλικού συστήματος οι εξελιγμένες συσκευές διαθέτουν κυκλοφορητές με δύο ή περισσότερες ταχύτητες οι οποίες ρυθμίζονται αυτόματα ανάλογα με το δίκτυο θέρμανσης όπως επίσης και ρυθμιζόμενη παράκαμψη (Bypass). Στον υδραυλικό εξοπλισμό των προηγμένων συσκευών περιλαμβάνονται και τα απλά εξαεριστικά και αεροπαγίδες ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρη εξαέρωση του συστήματος θέρμανσης.

2) οι περισσότεροι επιτοίχιοι λέβητες διαθέτουν σύστημα θέρμανσης του ζεστού νερού χρήσης απλοποιώντας έτσι την υδραυλική εγκατάσταση σε συνδυασμό με την ιδιαίτερα μεγάλη οικονομία που συνεπάγεται η χρήση φυσικού αερίου ή και υγραερίου σε σχέση με τους ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες. Η θέρμανση του ζεστού νερού χρήσης μπορεί να γίνεται είτε κατευθείαν στον πρωτεύοντα εναλλάκτη της συσκευής είτε μέσω δευτερεύοντα εναλλάκτη. Η πρώτη περίπτωση που συναντάται κυρίως στις οικονομικές σειρές, παρουσιάζει προβλήματα με τις επικαθίσεις αλάτων, ειδικά αν το νερό του δικτύου είναι σχετικά σκληρό όπως επίσης και δυσκολίες στην ακριβή ρύθμιση της θερμοκρασίας. Ενδεδειγμένη θεωρείται η θέρμανση του ζεστού νερού χρήσης μέσω δευτερεύοντα εναλλάκτη ώστε και οι επικαθήσεις αλάτων να περιορίζονται δραστικά αφού η θερμοκρασία στο εναλλάκτη είναι πολύ χαμηλότερη άλλα και να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ακρίβεια στη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Πολύ καλές συσκευές μπορούν και ελέγχουν τις όποιες διακύμανσεις στην πίεση του δικτύου ύδρευσης και την ροή του ζεστού νερού μέσω περιστροφικού ροοστάτη και συνεχούς ρύθμισης της θερμικής τους απόδοσης ανάλογα με τη θερμοκρασία εξόδου του νερού. Γενικότερα η ρύθμιση της θερμοκρασίας του ζεστού νερού χρήσης αποτελεί ένα από τα βασικότερα κριτήρια ποιότητας μίας συσκευής και σίγουρα το άμεσο και καθημερινό κριτήριο με το οποίο τελικά θα αξιολογήσει ο τελικός χρήστης τη συσκευή και την εγκατάσταση του.

3) οι επιτοίχιοι λέβητες ως τεχνολογία είναι δοκιμασμένη και εφαρμοσμένη σε όλη την Ευρώπη και συνεπώς απολύτως σίγουρη και αξιόπιστη. Οι συσκευές, πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να πιστοποιείται η ασφαλής λειτουργία τους υπό την προϋπόθεση της σωστής εφαρμογής των οδηγιών εγκατάστασης και λειτουργίας του κατασκευαστή. Και στο θέμα της ασφάλειας η ποιότητα μιας συσκευής αποτελεί σημαντικό παράγοντα καθώς είναι καθοριστική για τη διάρκεια ζωής των διαφόρων διατάξεων ασφαλείας αλλά και για τα περιθώρια που υπάρχουν στη διαστασιολόγιση της εγκατάστασης και κυρίως των καπναγωγών / καμινάδων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί από τη μεριά του τελικού χρήστη της συσκευής στο θέμα της τακτικής συντήρησης και ελέγχου της συσκευής του.

4) οι επιτοίχιοι λέβητες φυσικού αερίου είναι συστήματα φιλικά προς το περιβάλλον αφού χαρακτηρίζονται από την οικονομία καυσίμου που πετυχαίνουν αλλά και τις πολύ χαμηλότερες εκπομπές ρύπων σε σχέση με τους λέβητες / καυστήρες πετρελαίου ή άλλα συστήματα καύσης. Ειδικότερα στα αστικά κέντρα και στις περιπτώσεις αντικαταστάσεως κεντρικών συστημάτων θέρμανσης οι επιτοίχιοι λέβητες αποτελούν την τεχνικά αρτιότερη λύση για την αυτονόμηση των εκάστοτε διαμερισμάτων. Επίσης ένα μεγάλο πλεονέκτημα των λεβήτων φυσικού αερίου είναι η δυνατότητα τους να λειτουργήσουν και με υγραέριο ώστε να είναι δυνατή η εγκατάσταση τους σε κτήρια που αρχικά ή γενικά δεν υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου. Σε ό,τι αφορά την οικονομία καυσίμου μεγάλα περιθώρια εξοικονόμησης δημιουργούνται με την εγκατάσταση επιτοίχιων λεβήτων τεχνολογίας συμπύκνωσης των υδρατμών των καυσαερίων. Οι λέβητες συμπύκνωσης μπορούν να λειτουργούν με πολύ χαμηλή θερμοκρασία προσαγωγής του νερού θέρμανσης έως 32 ˚C και να αποβάλουν καυσαέρια σε επίσης πολύ χαμηλή θερμοκρασία στους 65 ˚C -70 ˚C έχοντας υγροποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των υδρατμών του καυσαερίου και πετυχαίνοντας βαθμός απόδοσης έως 107%. Φυσικά για την πλήρη εκμετάλλευση αυτών των δυνατοτήτων των λεβήτων συμπύκνωσης είναι απαραίτητο ένα αντίστοιχο σύστημα θέρμανσης χαμηλών θερμοκρασιών όπως η ενδοδαπέδια θέρμανση ή θερμαντικά σώματα υπολογισμένα για χαμηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με ελεγκτή αντιστάθμισης των εξωτερικών συνθηκών.

5) Οι επιτοίχιοι λέβητες αερίου  μπορούν να συνεργαστούν συνδεόμενοι σε δίκτυο e BUS με μια σειρά από αυτοματισμούς / ελεγκτές από έναν ηλεκτρονικό προγραμματιζόμενο θερμοστάτη χώρου ως κεντρικούς ελεγκτές ώστε να είναι εύκολος ο χειρισμός τους άλλα και να ενσωματώνονται σε μια συνολική διαχείριση των ενεργειακών λειτουργιών ενός κτηρίου. Σκοπός όλων αυτών των συστημάτων είναι η αυτοματοποιημένη λειτουργία των συσκευών με βάση της πραγματικές ανάγκες του κτηρίου αλλά και η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη εξοικονόμηση καυσίμων και αντίστοιχα ο περιορισμός του κόστους λειτουργίας.

Οι επιτοίχιοι λέβητες αερίου είναι λοιπόν μία από τις πλέον αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για μικρά – αλλά, με συστοιχία λεβήτων έως και 720 kW, και μεγάλα – συστήματα θέρμανσης με φυσικό αέριο ή υγραέριο ως καύσιμο. Η εξάπλωση δε των συσκευών με τεχνολογία συμπύκνωσης θα οδηγήσει μελλοντικά στον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων ως και την πιθανή ενεργειακή τους αναβάθμιση σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Παράλληλα θα υπάρξουν γενικότερα οφέλη όπως η μείωση της εκπομπής ρύπων ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα και η μείωση της εξάρτησης της χώρας από το πετρέλαιο.

Το συνεργείο μας θα εγκαταστήσει άμεσα και με τον καλύτερο τρόπο τον λέβητα που θα επιλέξετε.

Αν δεν καλύψαμε τις απορίες σας μπορείτε  να μας επισκεφτείτε και να συζητήσετε ό,τι άλλο θέλετε με τον μηχανολόγο μας.

© Copyright 2021 mastoremata4u