Υδραυλικά

Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι το κυκλοφορικό σύστημα του σπιτιού μας ή της επιχείρησής μας. Τα στελέχη της εταιρείας μας θα σας προτείνουν την πιο ενδεδειγμένη εφαρμογή μέσα από την γκάμα  υλικών με προδιαγραφές που διαθέτουμε, προκειμένου να έχετε το καλύτερο και ασφαλές αποτέλεσμα, το οποίο μπορούν να εφαρμόσουν οι υδραυλικοί – εγκαταστάτες μας.

Θα κάνουμε το συντομότερο μία αυτοψία, θα εξετάζουμε την βλάβη σας, θα εκτιμήσουμε  το κόστος, θα σας ενημερώνουμε και ορίζουμε το ραντεβού.

© Copyright 2019 mastoremata4u